Deze website kan publiekelijk beschikbare informatie bevatten gerelateerd aan gezondheid en welzijn. Dergelijke informatie is alleen bedoeld voor algemene en informatieve doeleinden en is geenszins een alternatief voor medisch advies van een dokter of andere gekwalificeerde zorgverlener en moet ook niet als zodanig worden geïnterpreteerd. U dient altijd een gekwalificeerde en geschikte zorgverlener te raadplegen voor medische diagnoses en advies.

Bepaalde delen van deze website zijn bedoeld voor een specifiek publiek, zoals zorgverleners. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met de inhoud van deze Disclaimer. De informatie die wordt aangeboden op deze website kan per land verschillend zijn en afwijken van de algemeenheid van de informatie op deze website. Zowel zorgverleners als consumenten dienen de relevante lokale bronnen of autoriteiten te raadplegen voor landspecifieke informatie. Productnamen, -beschrijvingen en -verpakkingen kunnen afwijken van het land van bestelling. Producten zijn mogelijk niet in ieder land beschikbaar en sommige aangeboden producten kunnen, in bepaalde rechtsgebieden, alleen op recept verkrijgbaar zijn.

PrecisionBiotics Ltd. maakt geen beloftes, garanties of toezeggingen, expliciet of impliciet, aangaande de nauwkeurigheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel aandaande de inhoud op deze website of enige andere website die naar deze website doorverwijst. PrecisionBiotics Ltd. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de materialen, informatie en meningen op deze website, in welke hoedanigheid deze ook gepubliceerd worden. PrecisionBiotics Ltd. en de directeuren, medewerkers en vertegenwoordigers van PrecisionBiotics Ltd. wijzen iedere aansprakelijkheid af voor letsel of schade als gevolg van het gebruik van deze website of de inhoud die deze website bevat.

Geen enkel deel van deze website mag worden gereproduceerd voor enig doel zonder nadrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van PrecisionBiotics Ltd.. De informatie, documenten en gerelateerde afbeeldingen gepubliceerd op deze website zijn eigendom van PrecisionBiotics Ltd. (waar toepasselijk), met uizondering van de informatie die door derden aan PrecisionBiotics Ltd. is verstrekt. Inhoud die onder het auteursrecht valt, evenals enige auteurs- of auteursrechtvermelding bij de inhoud op deze website, mag niet worden gewijzigd zonder vooraf de juiste toestemmingen daarvoor te hebben verkregen. PrecisionBiotics Ltd. is niet verantwoordelijk voor enige inhoud die door derde partijen wordt aangeboden en het distribueren van deze inhoud is niet toegestaan zonder de toestemming van de rechthebbende partij. Machtingen of rechten aangaande de patenten, handelsmerken en andere eigendomsrechten van PrecisionBiotics Ltd., expliciet of impliciet, worden aan geen enkel persoon verstrekt. Het gebruik van de handelsmerken, handelsnamen en logo's van PrecisionBiotics Ltd. is niet toegestaan zonder nadrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van Ltd..